משכנתא פנסיונית

תקציר

מה היא משכנתא פנסיונית?

משכנתא פנסיונית היא הלוואה בשעבוד נכס.
בשנים האחרונות אנחנו רואים שימוש רחב יותר במשכנתאות כדי לסגור חובות אחרים כגון, מימון חתונה, עזרה לילדים ועוד (כמובן תחת נהלי בנק ישראל) אך הגיל השלישי לא נהנה מכך.

הסיבה לכך הינה שהבנקים למשכנתאות במדינת ישראל מתקשים מאוד ובצדק לתת הלוואת לאנשים אשר חיים מהכנסה נמוכה שאינם ברי ביטוח ובלי אפשרות ציבורית או אתית לפנות אותם מהבית, כלומר בני הגיל השלישי אינם יכולים לקחת משכנתא רגילה!
משכנתא פנסיונית הינה משכנתא במערכת הבנקאית עבור הגיל השלישי עבור כל מטרה – בתמורת למשכון הנכס.

מטרת המשכנתא הפנסיונית היא לתת מענה לגיל השלישי לצרכים המאפיינים אותו בשלב זה בחיים כגון: טיפולים, דיור מוגן ועוד תחת מעטפת בנקאית.

המשכנתא פנסיונית מוגבלת עד 50% אחוזים משווי הנכס – בהתאמה לבחירת המסלול.

יש לציין כי הנכס נשאר בבעלותכם ואפשר להמשיך להתגורר בבית בלי כל חשש, בדומה למשכנתא הפוכה גם כאן אין צורך בביטוח חיים, לא ללווים ולא לערבים.

מה ההבדל בין משכנתא פנסיונית לבין משכנתא הפוכה?

לאחר שהסברנו מה היא משכנתא פנסיונית והזכרנו את המונח "משכנתא הפוכה" – מה בעצם ההבדל בין שני מוצרי האשראי האלה?

ובכן, שניהם נועדו לאנשים לקראת ובמהלך תקופת הפנסיה, כאשר הגיל המינימלי לזכאות הינו 60 במשכנתא פנסיונית ו 55 במשכנתא הפוכה– בהתאם לגוף הפיננסי (בנק/חברת ביטוח). שתי ההלוואות ניתנות כנגד שיעבוד נכס המגורים ובתנאי החזר לטווח הארוך, וההבדל העיקרי טמון במגוון מסלולים גדול יותר ובמנגנון הפיקוח על נותן האשראי

אחד המסלולים מאפשר ללווים כמעין קצבה, (קיים בגירסיה שונה גם במשכנתא הפוכה). כיום, משכנתא הפוכה זמינה בשוק החוץ-בנקאי, בעוד משכנתא פנסיונית מוצעת במערכת הבנקאית. נכון לכתיבת שורות אלה, ניתן לקבל משכנתא פנסיונית מבנק מזרחי טפחות ומבנק לאומי.

בשורה התחתונה, גם משכנתא פנסיונית וגם הפוכה נועדו לאפשר לבעלי נכסי מגורים בגיל השלישי להשתמש בנכס שלהם כמקור אשראי

מה המסלולים הקיימים במשכנתא פנסיונית:

כל המסלולים שקיימים במשכנתא רגילה ותוספת גמישה להכנסה

מדובר למעשה בהלוואה שלא ניתנת פעם אחת אלא ניתנת בחלקים למשך תקופת זמן מבוקשת – אחת לחודש, עד 15 שנה.
ההלוואה ניתנת בכרטיס אשראי עם מסגרת חודשית קבוע, אשר ניתן למשוך בכל חודש במזומן דרך הכספומט, ניתן גם להשתמש באופן ישיר באמצעות הכרטיס אשראי – כמו בכרטיס אשראי מסוג דיירקט.

כל סכום שלא נוצל בחודש הנוכחי מצטבר וניתן לשימוש בחודשים לאחר מכן עד לסוף השנה. בתום שנה מתבצע איפוס לחשבון ולא ניתן להשתמש בכספים שנצטברו.

אך אין דאגה, סכום זה יורד משווי הקרן (ההלוואה) בתום כל שנה. מסלול זה משולם כמו משכנתא עם גרייס מלא אשר יורחב בהמשך.
בלון מלא – דחייה מלאה של תשלומי המשכנתא ומשלמים הכל בסוף.

במקרה זה אי אפשר לקחת את המשכנתא ליותר מ-15 שנה.

חשוב לציין כי התשלום יכלול קרן וריבית דריבית (ריבית דריבית הינה ריבית מצטברת, כלומר כל חודש הריבית החודשית מצטרפת אל הקרן, כלומר הקרן גדלה באופן קבוע).

חשוב לדעת כי ככל שתבחרו בתקופת דחיית תשלומים מלאה ארוכה יותר, כך יתווספו לסכומי הקרן של ההלוואה סכומים משמעותיים יותר בגין ריבית וריבית דריבית.

חשוב לדעת שבמסלול זה אחוז המימון יקטן בהתאם לאורך הבלון
בלון חלקי – דחייה של תשלומי הקרן בלבד לתקופה של עד 30 שנה ותשלום הקרן בתום תקופת המשכנתא. את הריבית משלמים בכל חודש בהתאם לתקופת המשכנתא.
משכנתא עם גרייס מלא – דחייה מלאה של תשלומי המשכנתא, לעד מחצית מתקופת המשכנתא ולאחריה תשלומים חודשיים שוטפים. גם כאן יש לקחת בחשבון את נושא הריבית דריבית.
משכנתא עם גרייס חלקי – דחיה של תשלום הקרן בלבד ולאחריה תשלומים חודשיים. כלומר במשך תקופה הגרייס משלמים אך ורק ריבית ולאחר מכן משלמים ריבית וקרן.

עלויות נוספות:
• טיפול באשראי וביטחונות – סכום שיגבה בהתאם לסכום ההלוואה
• הערכת שמאי
• אגרת רישום ביטחונות
• ריבית עובר ושב – אך ורק במסלול תוספת גמישה להכנסה
• ביטוח מבנה

מסמכים (כמו למשכנתא רגילה):
• תעודת זהות של הלווים ושל הערבים
• אישור על הכנסה קבועה מעבודה ( שכירים דרך תלוש משכורת מהשלושה חודשים האחרונים, עצמאיים ע״י הצגת שומת מס) של הלווים והערבים.
• דפי חשבון של שלושת החודשים האחרונים, דפי עובר ושב.
• אישור ניהול חשבון
• טופס בקשה להלוואה ממולא וחתום כנדרש
• נסח רישום בטאבו

תנאים לאישור משכנתא פנסיונית

• עמידת הלווים במבחן הכנסה
• ההלוואה תהיי מבוטחת בשעבוד נכס מקרקעין אשר לדעת הבנק יהווה בטוחה עבור ההלוואה
• סך כל האשראי כולל מסגרת ההלוואה המבוקשת, המובטח בנכס המוצע לשעבוד כפי שהוא צפוי להיות בתום תקופת דחיית התשלומים לא יעלה על שיעור מסוים מערך הנכס
• ערבים – טיב הערבים ומספר ייקבע לפי קריטריונים של הבנק
• אין פיגורים בתשלומים הלוואות קודמות

יתרונות המשכנתא הפנסיונית

מלבד היתרונות הברורים, שהם גישה לסכום כסף משמעותי במציאות בה קשה לשים את היד על מקורות מימון לקראת ובמהלך הפנסיה, לצד האפשרות להמשיך להתגורר בנכס ובסביבה הטבעית, שאר היתרונות של משכנתא פנסיונית טמונים בעיקרון הגמישות.

• הלוואה לכל מטרה – אין שום מגבלה על אופן השימוש שלכם בכסף.
• אפשרות לבחור מסלול – ברגע שמקבלים זכאות לסכום הלוואה מסוים, אפשר לבחור איך מקבלים ואיך מחזירים אותו, בהתאם למספר מסלולים שנפרט בהמשך.
• החזר ארוך טווח – בהתאם למסלול שאתם בוחרים, תוכלו להחזיר משכנתא פנסיונית לאורך 4-30 שנים.

רוצים משכנתא פנסיונית? אלה השלבים

• פנייה לבנק – כאמור, כיום בנק מזרחי ולאומי הם היחידים שמציעים משכנתא פנסיונית (אם כי זה צפוי להשתנות). יש לפנות לבנק דרך האינטרנט או אחד הסניפים, וכדאי כבר בשלב זה לערב יועץ משכנתאות ולשתף את בני ובנות המשפחה.
• הגשת בקשה – מילוי פרטי הלווים והנכס.
• תהליך עיבוד – במהלך עיבוד הבקשה, תתבקשו להמציא מסמכים מסוימים, וייתכן שגם להגיע לפגישה עם מנהל הסניף.
• אישור הבקשה – אם הבנק יחליט שאתם זכאים, תקבלו אישור עקרוני התקף למשך 24 ימים.
• חתימה – לאחר בחירת מסלול והליך ביורוקרטי קצר, תקבלו את הכסף.

לאילו מטרות ניתן לקחת משכנתא מסוג זה?

כפי שאתם כבר מבינים היטב עד כה, משכנתא פנסיונית היא הלוואה לכל מטרה. אלה רק כמה רעיונות:
• מימון מחיה בגיל השלישי
• סיוע כלכלי לילדים
• מעבר לדיור מוגן
• מימון של שיפוץ
• מימון של חופשה

שאלות ותשובות

אנשים, מעל גיל 60, בעלי נכס מגורים המהווה בעיני הבנק בטוחה ראויה, שעומדים במבחן הכנסה והיסטוריית האשראי שלהם נקייה מפיגורים משמעותיים בהחזרים. כמו כן, במקרים מסוימים נדרשים ערבים.

אין מגבלת גיל, כל עוד קוימו דרישות הבנק .

לרוב אין הגבלות מיוחדות על שימוש בכסף ממשכנתא פנסיונית, וניתן להשתמש בו לכל מטרה, כולל תחזוקת/שיפור אורח החיים, שיפוצים בבית, או סגירת חובות קיימים.

הסכום מחושב בהתבסס על ערך הנכס, גיל הלווה (הצעיר ביותר) והריבית הנקובה למשכנתא. ככל שהלווה מבוגר יותר, כך ניתן לקבל סכום גבוה יותר.

ריבית למשכנתא פנסיונית יכולה להיות קבועה או משתנה, תלויה בהסכם הספציפי. ריבית קבועה נותנת יציבות בתשלומים, בעוד שריבית משתנה יכולה לשקף שינויים בשוק הפיננסי.

לא ניתן לקחת משכנתא פנסיונית על נכס שאינו בבעלות מלאה של הלווה. המשכנתא מוענקת על בסיס זכויות בעלות מלאות בנכס.

שתפו את המאמר

תקציר
Picture of אמיר נוה
אמיר נוה

יועץ משכנתאות וסוכן ביטוח בעל ניסיון של למעלה מ-25 שנה בתחום

לייעוץ ללא עלות >>
ייעוץ וטיפול במשכנתא הפוכה ללא עלות!
מסלול ייחודי של קצבה חודשית במשכנתא הפוכה: מהיום לא חייבים למשוך סכומים גבוהים בתחילת התקופה וניתן לקבל "משכורת חודשית"
לפרטים נוספים >>

רגע לפני שאתם הולכים

המומחים שלנו כאן כדי לעזור לכם! השאירו פרטים ונחזור אליכם לייעוץ ללא עלות >>

לשאלות בווצאפ